ESQS Aerowheels Gun grey 20"

  • 675.00 EUR
  • 539.55 EUR
I lager
Share

Smidda fälgar från ESQS. 

20 x 9 offset 36 till Tesla Model 3, Y och S ( S behöver - separata ringar som behöver beställas). 

Dubbla bultmönster för att passa både Model S och Model 3/Y. 

Smidda fälgar

En bra kombination av hållfasthet, låg vikt och duktilitet.

Den mekaniska och fysiska hållfasthetskaraktäristiken på en smidd fälg är jämnt fördelad på molekylär nivå. Det resulterar i betydligt bättre hållfasthet och tålighet än motsvarande gjutna fälg, vilket avsevärt förbättrar prestandan på fälgen när den utsätts för slag och stor belastningspåverkan.

Fördelar:

En smidd fälg är betydligt lättare än en gjuten fälg. Viktreduktionen förbättrar prestandan på hela fordonet genom att den ofjädrade massan minskar, vilket påverkar styrning och fjädring så att fordonet får bättre väghållningsegenskaper.
Lättviktskarakteristiken på den smidda fälgen innebär att vinkelmomentet blir lägre. Det betyder i praktiska termer att kördynamiken förbättras genom lägre bränsleförbrukning och bättre bromsverkan.
När det gäller smidda fälgar för motorcyklar bidrar hållfastheten, den låga vikten, duktiliteten och motståndskraften mot utmattning en minskning av den gyroskopiska effekten, samt förbättrad bromsverkan.