Lackstift Tesla Model 3 Performance fälg

  • 250 kr
I lager
Dela

Lackstift med pensel till Tesla Performance fälg som sitter på Tesla Model 3 Performance 2020 som heter på Tesla språk "Stiletto". 

Mängd: 10 ml 


Bruksanvisning: 

Rengör ytan där färgen skall appliceras, viktigt att det är torrt innan applicering. 

Täck övrig yta för att ej riskera färgstänk. 

Skaka flaskan kraftigt i minst 60 sekunder och kontrollera färgnyans innan applicering. 

Applicera försiktigt helst med lackstiftspenna. 


Dammtorr: 15-30min 

Beröringstorr: 60min 

Torr: 24 timmar 


Föreskrifter fara 

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.