Lackstift Tesla

  • 195 kr

I lager
Dela

Lackstift till din Tesla. Dubbelkolla gärna din färgkod på B-stolpen på förarsidan så den överensstämmer med nedan färgkod;  

  • Svart Solid: PBSB 
  • Röd Multicoat: PMMR 
  • Blå Pearl: PPSB 
  • Vit Pearl: PPSW (2st flaskor, steg 1 & 2) 
  • Midnight Silver: PMNG 
  • Quicksilver 
  • Midnight Cherry Red kommer senare pga väldigt avancerad färgblandning

15ml flaska med pensel. 


Bruksanvisning: 

Rengör ytan där färgen skall appliceras, viktigt att det är torrt innan applicering. 

Täck övrig yta för att ej riskera färgstänk 

Skaka flaskan kraftigt i minst 60 sekunder och kontrollera färgnyans innan applicering. 

Applicera försiktigt helst med lackstiftpenna  


Dammtorr: 15-30min

Beröringstorr: 60min

Torr: 24 timmar


Föreskrifter fara

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.