Lackstift Tesla Model 3 Uberturbine fälg

  • 250 kr
I lager
Dela

Lackstift med pensel till Tesla Uberturbine fälg som sitter på Tesla Model 3 Performance 2021-2023 

Mängd: 10 ml 


Bruksanvisning:

Rengör ytan där färgen skall appliceras, viktigt att det är torrt innan applicering.

Täck övrig yta för att ej riskera färgstänk

Skaka flaskan kraftigt i minst 60 sekunder och kontrollera färgnyans innan applicering.

Applicera försiktigt helst med lackstiftpenna 


Dammtorr: 15-30min

Beröringstorr: 60min

Torr: 24 timmar


Föreskrifter fara

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.